Andakt inför 4 i påsktiden

En förinspelad andakt från Mariakyrkan

Medverkar
Anna-Maria Carlwe präst
Stefan Wikrén organist

Psalm 37 Kristus är världens ljus
Text: F. Pratt Green. B.G. Hallqvist. Musik: Paris
Psalm 773 Känn ingen oro
Text: Teresa av Jesusbarnet. Musik: J. Berthier
Psalm 782 Godhet har makt över ondskan
Text: D. Tutu. J.L Bell. L. Nahnfeldt. Musik: J.L Bell

Postludium: Nachspiel    S. Wikrén