Andakt i adventstid

En förinspelad andakt i adventstid. Den spelades in i Breareds kyrka och medverkar gör prästkandidat Lotta Hildesjö Andersson, kantor Maria Elisson, diakoniarbetare Carina Fendell och kyrkvaktmästare Charlotte Nilsson.