Andakt från Tönnersjö kyrka

En förinspelad andakt från Tönnersjö kyrka som är under renovering.

MEDVERKAR
Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde
Jessica Agbrant, kyrkomusiker

 

TEMA 
Påskens vittnen

 

MUSIK
Psalm 742 Han är inte här
Text: P. Simojoki, P. Harling. Musik: P. Simojoki, P. Nyman

  

Bibeltexter hittar du här (du slussas vidare till Svenska kyrkan, nationell nivå)