Vigsel

Vigsel i Svenska kyrkan

Genom vigseln förenas två människor i äktenskapet. En vigselgudstjänst kan vara antingen mycket ”privat” (med endast två vittnen) eller äga rum med många närvarande. I båda fallen är det en viktig högtid. I god tid före vigseln träffas brudpar och prästen för att gemensamt förbereda vigselgudstjänsten.

Om du vill boka en vigsel i någon av pastoratets kyrkor ringer du församlingsexpeditionen på telefon 013-474 23 00. Har du frågor och funderingar kring själva vigselgudstjänsten är du välkommen att kontakta någon av våra präster. 

Vi berättar gärna mer om vigselgudstjänsten: