Ulrika kyrka

En spånklädd timmerkyrka med klockstapel bredvid.

Ulrika socken bildades 1736 och fick sitt namn efter dåvarande drottningen Ulrika Eleonora, Fredrik I:s hustru. Hon skänkte också nattvardskärl och egenhändigt broderad kalkduk till kyrkan. Kyrkan invigdes 1 juni 1737 av biskop Eric Benzelius d.y. Den spånklädda timmerkyrkan består av rektangulärt långhus med lägre och smalare, rakt avslutat kor i öster och vapenhus i väster. Sakristian ligger bakom koret. Kyrkan har rundbågiga fönster, och täcks av ett spånklätt sadeltak. Ingången sker genom vapenhuset i väster. Långhuset har tunnvalv, bakom triumfbågen ett lägre rakt avslutat kor täckt av ett plant trätak med målningar. Ovanför altaret en tavla visande "Kristus till bords hos fariséen Simon". I koret finns också en dopfunt från senare tid. Predikstolen hänger på epistelsidan i långhuset och i väster finns en orgelläktare, på läktarbarriären bilder på Kristus och de tolv apostlarna. Strax intill kyrkan står en rödmålad klockstapel, uppförd 1752 av Gabriel Bragner.

Öppettider

Ulrika kyrka är som regel öppen måndag-fredag 9-15 samt lördag-söndag 10-16. Undantag kan förekomma, vill du vara riktigt säker på att kyrkan är öppen en bestämd dag ber vi dig att kontakta vaktmästeriets chef Anna Danielsson.

Ta en titt på kyrkan och kyrkogården

Här kan du göra en virtuell vandring i Ulrika kyrka och på kyrkogården.

Församlingshem

Ulrika församlingshem

Församlingshemmet i Ulrika finns mitt emot Ulrika kyrka.