Slaka kyrka

Den rosa kyrkan på höjden.

Platsen vid och omkring Slaka kyrka har sedan urminnes tider varit samlingsplats för människor. Här hölls redan under förkristen tid häradets ting och rättarställe. Den tidiga offerplatsen för Nerthus, Mjärdevi, ligger där vägen från Linköping delas till Kalmar och inre delarna av Östergötland. Den äldsta kyrkan i Slaka uppfördes troligen under 1000-talet. Från den tiden har vi flera kristna runstenar, varav två finns kvar på kykogården. I slutet av 1100-talet uppfördes den första stenkyrkan, kvar från den kyrkan är nedre delen av tornet, delar av södra väggen samt ytterdörren som nu sitter mot sakristian. Den medeltida kyrkan har byggts om flera gånger, 1476 då kyrkan välvdes samt på 1680-talet, då mycket av den medeltida interiören försvann. 1781 ersattes den medeltida kyrkan. Kyrkan invigdes 1783 i närvaro av prinsessan Sophia Albertina och därför kom kyrkan efter tidens tradition att kallas Sophia Albertina.

Till kyrkans klenoder hör de textilier som skänktes av prinsessan Sophia Albertina 1784; ett antependium, en mässhake, ett kalkkläde och en kollekthåv i sidenbrokad. Sidentyget är vävt av svenskodlat siden och var ursprungligen vävt som klänningstyg. Textilierna har visats vid flera nationella utställningar bl a "Kyrkligt - Kungligt" Stockholms slott 1990, "Kyrka i bruk" Länsmuséet Linköping 1996. Från medeltiden inventarier kan nämnas 1100-talets krucifix, som numera förvaras på Historiska muséet, ett helgon från 1300-talet samt Madonnan med Jesusbarnet från 1400-talets början. Vem helgonet föreställer vet man inte. Möjligen skulle det kunna vara S:t Andreas, då kyrkan under medeltiden var ägnad dess prebende i domkyrkan. Kyrkan har två orglar. Kororgeln är byggd av Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB 1997 och invigdes17/1 1998. Orgeln består av 12 stämmor fördelade på 2 manualer och pedal. Schiörlinorgeln har restaurerats och återinvigdes den 16/1 2005. Efter den nu genomförda restaureringen är dispositionen identisk med den ursprungliga från 1783, men utökad med ett separat, utanför orgelhuset, placerat pedalverk. Orgeln består av 10 hela och 2 halva stämmor + 4 s.k. biregister + pedalverk

Öppettider

Slaka kyrka är som regel öppen för enskild andakt och ljuständning vardagar mellan 9 och 15 när vår vaktmästare är i tjänst. Undantag kan förekomma, så vill du vara riktigt säker på att kyrkan är öppen en bestämd dag ber vi dig att kontakta vår vaktmästare Helén eller Anna Danielsson som samordnar vaktmästeriet före ditt besök. På helgerna är kyrkan öppen i anslutning till annonserade gudstjänster.