Skeda kyrka

Kyrkan med anor från tidigt 1200-tal.

Skeda omnämns första gången 1295. Församlingen var under medeltiden kapitelprebende och senare under olika perioder rektors- och lektorsprebende för att från 1861 bilda eget pastorat och från 1917 tillsammans med Slaka.
Skeda kyrka ombyggdes genomgripande 1794, varvid den gamla kyrkans murar i stort kom att bibehållas. I den nuvarande kyrkan finns murar från helt olika byggnadsperioder.
Vid restaureringen 1964 kunde delar av en romansk stenkyrka blottläggas, bland annat fanns hela södra långhusmuren med delar av en vacker portal kvar. Med utgångspunkt från denna portal torde denna kyrka kunna dateras till 1200-talets början. Vid samma restaurering påträffades på södra långhusmuren delar av en ovanlig kalkmålning. Den framställer en gotisk trepassbåge med en sittande man och en stående ängel samt i förgrunden två vidunderliga djur. Målningen påminner om målningarna i Tidersrums kyrka. Målningen torde kunna dateras till omkring 1300.
Under hösten 1998 och våren 1999 genomgick Skeda kyrka en genomgående yttre och inre renovering.

 

Öppettider

Skeda kyrka är som regel öppen för enskild andakt och ljuständning vardagar mellan 9 och 15 när våra vaktmästare är i tjänst. Undantag kan förekomma, så vill du vara riktigt säker på att kyrkan är öppen en bestämd dag ber vi dig att kontakta någon av vaktmästarna före ditt besök. Du kan även kontakta Anna Danielsson som samordnar vaktmästeriet. På helgerna är kyrkan öppen i anslutning till annonserade gudstjänster.