Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Säkerhet - gravstenar

Här finns information om säkerhet på kyrkogården och nedlagda gravstenar.

Den som är gravrättsinnehavare till en gravplats med gravrätt är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I ansvaret ingår också att se till att gravvården inte utgör en säkerhetsrisk på gravplatsen eller för den närmaste omgivningen.

I Linköpings kommun är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten. I det uppdraget ligger också ett ansvar för hälsa och säkerhet för de som arbetar på eller besöker våra kyrkogårdar. Därför gör vi regelbundna säkerhetskontroller.

- Det som avgör om en gravvård står säkert eller inte är det som finns under markytan, berättar Anna Danielsson som är ansvarig för kyrkogårdarna i Slaka-Nykils pastorat. Det har stor betydelse hur grundläggningen är konstruerad och hur de olika delarna är dubbade i varandra. Det är heller inte ovanligt att gravvårdar blir instabila med tiden.

Centrala Gravvårdskommittén (CGK) har tagit fram regler som gäller såväl nymonterade som äldre gravstenar. Enligt dessa ska en gravsten bl a klara 35 kg dragkraft utan att välta och stenar som är 30-150 cm höga ska vara fästa med minst två dubbar.

- Vi följer riktlinjerna och gör regelbundna säkerhetskontroller. Vid den förra stora genomgången som gjordes 2015 gjorde vi många tillfälliga säkringar av gravstenar. De flesta är åtgärdade nu, men de stenar som inte åtgärdats av gravrättsinnehavaren har vi av säkerhetsskäl lagt ner.

- När vi upptäcker ytterligare gravstenar som inte uppfyller säkerhetskraven kontaktar vi gravrättsinnehavaren per brev. Om vi bedömer att risken för en allvarlig olycka är hög lägger vi omgående ner stenen. När vi lägger ner en gravsten sätter vi upp en liten skylt som visar att det är pastoratet som gjort åtgärden.

Frågor
Har du frågor om säkerheten på våra kyrkogårdar är du välkommen att kontakta Anna Danielsson på 070-517 34 19. Anna träffas säkrast tisdag och torsdag mellan 08.00 och 12.00.

Mer information
Du kan läsa CGK:s riktlinjer och anvisningar för gravstenssäkerhet här.