Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Säkerhet - gravstenar

Här finns information om säkerhet på kyrkogården och nedlagda gravstenar.

Den som är gravrättsinnehavare till en gravplats med gravrätt är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I ansvaret ingår också att se till att gravvården inte utgör en säkerhetsrisk på gravplatsen eller för den närmaste omgivningen.

I Linköpings kommun är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten. I det uppdraget ligger också ett ansvar för hälsa och säkerhet för de som arbetar på eller besöker våra kyrkogårdar. Därför gör vi regelbundna säkerhetskontroller.

- Det som avgör om en gravvård står säkert eller inte är det som finns under markytan, berättar Anna Danielsson som är ansvarig för kyrkogårdarna i Slaka-Nykils pastorat. Det har stor betydelse hur grundläggningen är konstruerad och hur de olika delarna är dubbade i varandra. Det är heller inte ovanligt att gravvårdar blir instabila med tiden.

Centrala Gravvårdskommittén (CGK) har tagit fram regler som gäller såväl nymonterade som äldre gravstenar. Enligt dessa ska en gravsten bl a klara 35 kg dragkraft utan att välta och stenar som är 30-150 cm höga ska vara fästa med minst två dubbar.

- Vi följer riktlinjerna och gör regelbundna säkerhetskontroller. Den senaste kontrollen gjordes 2015 och därför är det dags för en ny kontroll. I april börjar företaget Dacaga att gå igenom samtliga gravstenar på pastoratets kyrkogårdar. Om en sten inte uppfyller säkerhetskraven kontaktar vi gravrättsinnehavaren per brev. Dacaga kan hjälpa till att säkra gravstenen och därför finns också ett kostnadsförslag med i brevet, men självklart kan gravrättsinnehavaren välja att låta ett annat företag genomföra säkringen eller göra det själv. Det viktiga är att slutresultatet uppfyller säkerhetskraven och att arbetet är gjort inom sex månader, betonar Anna. 

De stenar som inte uppfyller säkerhetskraven stöttas tillfälligt med en träpinne och ett band. Om inte en sten är säkrad efter 6 månader kommer den att läggas ner av säkerhetsskäl. När en gravsten läggs ner sätter vi också upp en liten skylt som visar att det är pastoratet som lagt ner stenen.

Frågor
Har du frågor om säkerheten på våra kyrkogårdar är du välkommen att kontakta Anna Danielsson på 070-517 34 19. Anna träffas säkrast tisdag och torsdag mellan 08.00 och 12.00.

Mer information
Du kan läsa CGK:s riktlinjer och anvisningar för gravstenssäkerhet här.