Personuppgifter och GDPR

Din personliga integritet är viktig. Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan och Slaka-Nykils pastorat hanterar dina personuppgifter.

I Slaka-Nykils pastorat vill vi att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi strävar efter att följa riktlinjerna i EU:s dataskyddsförordning GDPR och ser regelbundet över våra interna rutiner och processer för att säkerställa att de är anpassade till förordningen.

Vi samlar bara in personuppgifter som är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet och när de inte längre behövs raderar vi dem.

Nedan finns kortfattad information om hur vi hanterar dina personuppgifter i olika delar av verksamheten. En mer detaljerad beskrivning finns i pastoratets integritetspolicy som du hittar här.

Har du frågor om hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontaka oss på 013-474 23 00 eller slaka-nykil.pastorat@svenskakyrkan.se

Pastoratets dataskyddsombud är Elisabeth Wedenberg.  Hon nås på elisabeth.wedenberg@maminza.com