Personal

Här hittar du all personal i Slaka-Nykils pastorat

Barn och ungdom

Andreas Andrén Hjärtström - Fritidsledare

Slaka-Nykils pastorat

Barn och ungdom

Susanna Berggren - Fritidsledare

Slaka-Nykils pastorat

Barn och ungdom, Förskolan Kilen

Lisa Falklöf - Församlingspedagog

Slaka-Nykils pastorat

Barn och ungdom

Jorge Ibañez - Fritidsledare

Slaka-Nykils pastorat

Barn och ungdom

Malin Thell - Samordnare för Barn & Ungdom

Slaka-Nykils pastorat

Barn och ungdom

Marie Wigh - Församlingspedagog

Slaka-Nykils pastorat

Barn och ungdom

Diakoni

Annelie Almroth - Diakon

Slaka-Nykils pastorat

Diakoni

Susanne Thomsen - Diakon

Slaka-Nykils pastorat

Diakoni

Förskolan Kilen

Ann-Charlotte Alm - Förskollärare

Slaka-Nykils pastorat

Förskolan Kilen

Susanna Berggren - Fritidsledare

Slaka-Nykils pastorat

Barn och ungdom, Förskolan Kilen

Sandra Grevnerts - Förskollärare

Slaka-Nykils pastorat

Förskolan Kilen

Eva Lerner - Barnskötare

Slaka-Nykils pastorat

Förskolan Kilen

Matilda Mackie - Barnskötare

Slaka-Nykils pastorat

Förskolan Kilen

Martin Malmström - Rektor

Slaka-Nykils pastorat

Förskolan Kilen

Anna Ragnar - Kock

Slaka-Nykils pastorat

Förskolan Kilen

Kansli och ekonomi

Lene Alun - Assistent

Slaka-Nykils pastorat

Kansli och ekonomi

Mari Lundmark - Kommunikatör

Slaka-Nykils pastorat

Kansli och ekonomi

Maud Thornell - Kamrersassistent

Slaka-Nykils pastorat

Kansli och ekonomi

Kyrkomusiker

Martin Frodlund - Kantor

Slaka-Nykils pastorat

Kyrkomusiker

Albin Fronczak - Kantor

Slaka-Nykils pastorat

Kyrkomusiker

Helene Ranada Matstoms - Organist

Slaka-Nykils pastorat

Kyrkomusiker

Präster

Leif Jarlbjörn - Komminister

Slaka-Nykils pastorat

Präster

Lars Svensson- Komminister

Slaka-Nykils pastorat

Präster

Anna-Karin Thalin Karlberg - Komminister

Slaka-Nykils pastorat

Präster

Maria Åkerström - Kyrkoherde

Slaka-Nykils pastorat

Präster

Vaktmästare

Christer Andersson - Ulrika & Fastighet

Slaka-Nykils pastorat

Vaktmästare

Anna Danielsson - Samordnare för vaktmästare & Gravboksansvarig

Slaka-Nykils pastorat

Vaktmästare

Andreas Johansson - Lambohov

Slaka-Nykils pastorat

Vaktmästare

Andreas "Des" Johansson - Vaktmästare

Slaka-Nykils pastorat

Vaktmästare

Helén Johanzon - Slaka

Slaka-Nykils pastorat

Vaktmästare

Monica Karlsson - Lambohov

Slaka-Nykils pastorat

Vaktmästare

Mattias Karlsson - Skeda

Slaka-Nykils pastorat

Vaktmästare

Anders Orshammar- Gammalkil och Nykil

Slaka-Nykils pastorat

Vaktmästare