Pastorsexpeditionen

Slaka-Nykils pastorsexpedition finns i Lambohov.

Pastorsexpeditionen är öppen måndag, tisdag och torsdag mellan 10.00 och 12.00. Övriga tider är du välkommen in om vi finns på plats.

Du hittar expeditionen i Lambohovs centrum, strax intill kyrkan.

Besöks- och postadress
Tröskaregatan 41
583 33  Linköping
013-474 23 00

e-post: slaka-nykil.pastorat@svenskakyrkan.se

 

På pastorsexpeditionen träffar du: