Nykils kyrka

En gustaviansk kyrka från slutet av 1700-talet.

Nykils kyrka är byggd i gustaviansk stil och invigdes 1786. Stora fönster gör att kyrkorummet upplevs som ljust och rymligt. Det fullbreda koret bildar fortsättning på det tunnvälvda långhuset. Redan under 1200-talet byggdes en stenkyrka i Nykil. Den bestod av långhus med kor och torn. Klockorna hängde dock i en stapel på kyrkogården. Den har sedan byggds till vid flera tillfällen. Bland annat engageradas år 1761 byggmästare Petter Frimodig för att bygga ett nytt torn. 1784 skrevs kontrakt med byggmästare Casper Seurling, Mjölby. Redan samma år lades grunden till den nya kyrkan utanför den gamlas murar, varifrån man hämtade sten till de nya murarna. Den gamla kyrkan revs 1785.

Här finns en broschyr om Nykils kyrka.