Meny

Mötesplatser för vuxna

Här finns information om våra träffar, soppluncher och andra mötesplatser för gemenskap och samtal.

För närvarande harvåra grupper och mötesplatser för vuxna uppehåll p g a situationen runt Coronaviruset.