Meny

Miljöarbete

I Slaka-Nykils pastorat värnar vi Guds goda skapelse. Vi ska vara en förebild och medverka till en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Det sker både genom att vi tar ett eget ansvar för hållbarhetsfrågan och inspirerar andra.

Pastoratets miljöarbete är strukturerat och följer Svenska kyrkans modell "Kyrkornas miljödiplomering – för en hållbar utveckling".

Vi gör nulägesbeskrivningar som är grunden för åtgärder och delmål. Vi följer upp åtgärderna, gör nya nulägesbeskrivningar som i sin tur blir grund för nya delmål och åtgärder. Vårt fokus är att hitta åtgärder som förändrar.

2020 blev vi miljödiplomerade i Fas 1. Nu fortsätter vi resan framåt med nya delmål och nya åtgärder för att blir diplomerade i nästa fas.

Här finns rapporten som låg till grund för diplomeringen i fas 1. Vill du ha mer detaljerad information är du välkommen att kontakta pastoratets miljösamordnare Anna Danielsson på telefon 013-33 02 09 eller e-post anna.danielsson@svenskakyrkan.se