Lambohovskyrkan

Lambohovskyrkan byggdes 1987 och har Noas ark som grundidé.

Lambohovskyrkan invigdes 29 november 1987. Det är en samverkanskyrka mellan Equmeniakyrkan i Linköping och Lambohovs församling. 

Kyrkan är ritad av Guy Sjövall och byggd av JCC.

Kyrksal och församlingssal är ett rum som kan delas av med en vikvägg. I golvet i koret finns ett skrin inmurat som innehåller tidsdokument från 1987, året då kyrkan byggdes. I skrinet finns bl a dagstidningar, församlingsblad och protokoll från beslutsprocessen.

På kyrktorget finns en ikon med en bild av Jungru Maria och barnet. Ikonen är målad av Marice Sariola som arbetade som diakon i Skeda och Slaka församlingar när Lambohovskyrkan byggdes. På väggen vid ingången till kyrksalen finns en tegelsten inmurad som kommer från den medeltida kyrkan i Slaka. Tegelstenen är en symbol för kopplingen mellan den kristna församling som byggde sin första kyrka i Slaka på 1100-talet och den nutida kyrkan i Lambohov.

 

Öppettider

Lambohovskyrkan är som regel öppen för enskild andakt och ljuständning vardagar mellan 9 och 16 när våra vaktmästare är i tjänst. Undantag kan förekomma, så vill du vara riktigt säker på att kyrkan är öppen en bestämd dag ber vi dig att kontakta någon av vaktmästarna före ditt besök. Du kan även kontakta Anna Danielsson som samordnar vaktmästeriet. På helgerna är kyrkan öppen i anslutning till annonserade gudstjänster.