Lambohovskyrkan

Vid torget i Lambohovs centrum möter människorna i Lambohov sin kyrka, som byggdes 1987 och har Noas ark som grundidé.

Lambohovskyrkan erbjuder en mångfald av verksamhet för alla åldrar. Det är gudstjänster på söndagar och vardagar, dop, bröllop, begravning, möten med människor i grupp eller enskilda samtal med präst eller diakon.

Lambohovskyrkan är en samarbetskyrka mellan Equmeniakyrkan i Linköping och Lambohovs församling i Svenska kyrkan i Slaka-Nykils pastorat. I Lambohovskyrkan bedrivs ett ekumeniskt arbete som välkomnar alla, oberoende av samfundstillhörighet.

Ett första samarbetsavtal mellan Slaka församling och dåvarande Linköpings Missionsförsamling trädde i kraft i samband med Lambohovskyrkans invigning 1987. Ett justerat avtal skrevs under påsken 2004. 2020 skrevs ytterligare ett nytt samarbetsavtal, nu med Lambohovs församling som blivit en självständig församling vid årsskiftet. 

Målsättningen för Svenska kyrkan är bl a att göra Kristi evangelium känt och trott bland barn, unga och gamla. Att församlingen lever och verkar genom Guds ord, sakramenten och den helige Andes gemenskap, att alla i Lambohov, oavsett kyrko- och samfundstillhörighet innesluts i arbetet. Verksamheten vill vara öppen och generös. Inga medlemskrav ställs för att få delta. Vi vill erbjuda och inspirera till möten människor emellan. Platser där man kan växa i vänskap och tro