Meny

Lambohovskyrkan

En "Noas ark" på torget i Lambohov.

Vid torget i Lambohovs centrum möter människorna i Lambohov sin kyrka, som byggdes 1987 och har Noas ark som grundidé. Räddningen undan det hotande kaosvattnet. Kyrkan vill vara ett andningshål i tidens hets. en kyrka för varje människa som bor och arbetar i Lambohov och Mjärdevi. En mötesplats för människor i olika livssituationer en "hela livets kyrka".

Lambohovskyrkan erbjuder en mångfald av verksamhet för barn, ungdomar, vuxna och äldre. Det handlar om musik- och studieverksamhet och barn- och ungdomsgrupper från 3-20 år. Gudstjänster på söndagar och vardagar. Dop, bröllop, begravning, möten med människor i grupp eller enskilda samtal med präst, pastor eller diakon.

Lambohovskyrkan är en samarbetskyrka mellan Linköpings Missionsförsamling och Slaka församling i Svenska kyrkan i Slaka-Nykils pastorat. I Lambohovskyrkan bedrivs ett ekumeniskt arbete som välkomnar alla, oberoende av samfundstillhörighet.

Målsättningen för Svenska kyrkan är bl a att göra Kristi evangelium känt och trott bland barn, unga och gamla. Att församlingen lever och verkar genom Guds ord, sakramenten och den helige Andes gemenskap, att alla i Lambohov, oavsett kyrko- och samfundstillhörighet innesluts i arbetet. Verksamheten vill vara öppen och generös. Inga medlemskrav ställs för att få delta. Vi vill erbjuda och inspirera till möten människor emellan. Platser där man kan växa i vänskap och tro.


Ett första samarbetsavtal mellan Slaka församling och Linköpings Missionsförsamling trädde i kraft i samband med Lambohovskyrkans invigning 1987. Det hade föregåtts av ett noggrant arbete med teologiska och liturgiska frågor, församlingssyn och ekonomi. Ett justerat avtal skrevs under påsken 2004. I det nya avtalet finns fördjupande texter om ämbetssyn, dop konfirmation mm.
Till grund för detta lokala samarbete ligger orden i Johannesevangeliet - Jesu förbön för sina lärjungar: "Jag ber att de alla ska vara ett … så att världen kan tro att Du har sänt mig". De orden står inristade på kyrkans klocka som ringer till gudstjänst varje söndagsförmiddag.

Gudstjänsten leds lika ofta av pastor från Linköpings Missionsförsamling som av Slaka församlings präster. Gudstjänstordningen är densamma oavsett vem som leder den. Volontärer tar deltar också aktivt i planeringen och utformandet av gudstjänsterna.

Ansvarig för planering och verkställighet av verksamheten i Lambohovskyrkan är, tillsammans med de anställda, ett samarbetsråd. Rådet består av två ledamöter från vardera Slaka församling och Linköpings Missionsförsamling, två ledamöter valda av den gudstjänstfirande församlingen, pastor och präst samt en representant för de anställda. Samarbetsrådet arbetar på delegation från församlingskyrkoråd och församlingsstyrelse. Slaka församling äger kyrkobyggnaden och svarar för drift och underhåll. 

Välkommen in på ett besök om du har vägarna förbi!