Foto: IKON/Maria Svensk

Kyrkogård

Här finns information om våra kyrkogårdar, gravrätt, gravskick och gravskötsel.

Våra kyrkogårdar

Läs mer om kyrkogårdarna i Slaka-Nykils pastorat.

Gravrätt och gravskick

Det finns flera alternativ när det gäller gravsättning.

Gravskötsel

Om du inte har möjlighet att ta hand om skötseln av en grav kan vi hjälpa till.

Säkerhet - gravstenar

Här finns information om säkerhet på kyrkogården och nedlagda gravstenar.

Krematoriet i Lilla Aska

Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns till aska.

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Året på kyrkogården

Följ arbetet på våra kyrkogårdar under de olika årstiderna.

Kyrkogårdsförvaltning

Välkommen att kontakta vår kyrkogårdsförvaltning när du har frågor eller vill boka tid för urnsättning.