Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Här finns information om pastoratets kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Kyrkofullmäktige
Pastoratets högsta beslutande organ på lokal nivå är kyrkofullmäktige som bland annat beslutar om pastoratets budget, kyrkoavgift och begravningsavgift. De ska också granska och godkänna kyrkorådets förvaltning, fatta beslut i övergripande frågor samt fastställa policydokument och riktlinjer.

Kyrkofullmäktiges ordförande för mandatperioden 2018-2021 är Anders Wång. Tommy Ählström är 1:e vice ordförande och Pär Martinsson är 2:e vice ordförande.

Kyrkorådet
Kyrkorådet är pastoratets styrelse och ansvarar bland annat för att styra verksamheten inom ramen för den budget och de mål och riktlinjer kyrkofullmäktige beslutat. Kyrkorådet ansvarar också för pastoratets kyrkogårds- och begravningsverksamhet, fastigheter och medarbetare.

Vårt kyrkoråd har följande ledamöter under mandatperioden 2018-2021:

Siw Andersson, ordförande
070-208 68 50

Ordinarie ledamöter

Pär Martinsson (vice ordförande)
Tommy Andersson
Ingrid Dahlberg
Ann-Katrin Gustavsson
Lennart Hardesköld
Kristina Härnkloo
Jaan Israelsson
Gert Johansson
Yngve Johansson
Bernt Nilsson
Annika Pohl
Evelina Söderberg
Åke Öberg

Ersättare

Helena Ekberg
Ola Larsson
Jan Lingeby
Lennart Staaf
Birgitta Unéus
Gunilla Zackrisson
Anders Wång