Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Här finns information om pastoratets kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Kyrkofullmäktige
Pastoratets högsta beslutande organ på lokal nivå är kyrkofullmäktige som bland annat beslutar om pastoratets budget och kyrkoavgift. De ska också granska och godkänna kyrkorådets förvaltning, fatta beslut i övergripande frågor samt fastställa policydokument och riktlinjer.

Kyrkofullmäktiges ordförande för mandatperioden 2022-2025 är Anders Wång. Tommy Ählström är 1:e vice ordförande och Annika Pohl är 2:e vice ordförande.

Kyrkorådet
Kyrkorådet är pastoratets styrelse och ansvarar bland annat för att styra verksamheten inom ramen för den budget och de mål och riktlinjer kyrkofullmäktige beslutat. Kyrkorådet ansvarar också för pastoratets kyrkogårds- och begravningsverksamhet, fastigheter och medarbetare.

Vårt kyrkoråd har följande ledamöter under mandatperioden 2022-2025:

Pär Martinsson, v ordförande
073-078 93 46

Ordinarie ledamöter

Ingrid Dahlberg, vice ordförande
Ann-Katrin Gustavsson
Kristina Härnkloo
Jaan Israelsson
Gert Johansson
Jan Lingeby
Bernt Nilsson
Thomas Svensk
1 vakans från Ulrika

Ersättare

Yngve Johansson
Ola Larsson
Håkan Lundgren
Linnéa Rosenbaum
Gunilla Zackrisson
Ingela Wadell