Foto: Royne Mercurio

Krematoriet i Lilla Aska

Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns till aska.

I Linköpings kommun finns krematoriet i Lilla Aska. Här utförs också kremationer av avlidna från den västra delen av Östergötlands län. 2017 genomfördes 2 220 kremationer.

Krematoriet är modernt och miljöanpassat. Uppvärmningen av fastigheten sker genom värmeåtervinning. Under 2018 installerades också en solcellsanläggning som kommer att täcka hälften av elbehovet hos fastigheterna i Lilla Aska.

Värdighet och respekt är viktigt i all begravningsverksamhet. Anhöriga är välkomna att besöka krematoriet och kan också få vara med vid kremationen. Krematoriet tar också emot studiebesök.

Efter kremationen förvaras askan i urnrummet på Lilla Aska. Askan hämtas av pastoratets vaktmästare och förvaras på ett tryggt och värdigt sätt i väntan på gravsättning.

Krematoriets expedition nås på 013-30 36 00