Körer

Vi har elva körer i pastoratet. Kom med och sjung du också!

Våra körer har uppehåll tillsvidare på grund av pandemin.

 

Kören Sanctus
Måndagar klockan 19.00-21.30 i Ulrika församlingshem
Körledare: Gabriel Kindesjö 070-517 37 98

Skeda-Slaka kyrkokör
Måndagar klockan 18.30-20.00 i Skeda kyrka
Körledare: Helene Ranada Matstoms 073-062 23 13

Nykil-Gammalkils kyrkokör
Tisdagar klockan 19.00-21.00 i Gamlegården Nykil
Körledare: Martin Frodlund 073-075 07 30

Lambohovs kyrkokör
Tisdagar klockan 18.30-20.30 i Lambohovskyrkan
Körledare: Gabriel Kindesjö 070-517 37 98

Jazz- och gospelkören Fröjda
Onsdagar klockan 18.40-20.40 i Lambohovskyrkan
Körledare: Albin Fronczak 072-565 50 19

Barnkörerna i Nykil
Sånglek: Skolår 1-2
Sångfåglarna: Skolår 3-6
Onsdagar klockan 14.15-15.45 i Gamlegården
Körledare: Martin Frodlund 073-075 07 30

Barnkörerna i Skeda
Minikören (3-5 år): Måndagar 16.30
Minikören tar paus fr o m vecka 41 och startar på nytt vecka 2 2021.
Barnkören (6-8 år): Måndagar 17.00
Flickkören (9-12 år): Måndagar 17.30
Körledare: Helene Ranada Matstoms 073-062 23 13

Barnkören Joy i Lambohov 
Ett samarbete med Missionskyrkan i Linköping

För barn från förskoleklass till skolår 6
Onsdagar klockan 17.30-18.30 i Lambohovskyrkan
Körledare: Stina HolmgrenTel. 070-394 98 05 
e-post: stina.holmgren@missionskyrkanlinkoping.se