Körer

Vi har många körer i pastoratet. Kom med och sjung du också!

Kören Sanctus
Måndagar 18.30-20.30 i Ulrika församlingshem.
Körledare: Dorotea Amnehammar 070-517 37 98

Skeda-Slaka kyrkokör
Måndagar 18.30-20.00 i Skeda kyrka
Körledare: Helene Ranada Matstoms 073-062 23 13

Nykil-Gammalkils kyrkokör
Tisdagar 18.30-20.30  i Gamlegården Nykil
Körledare: Martin Frodlund 073-075 07 30

Lambohovs kyrkokör
Tisdagar 19.00-21.00 i Lambohovskyrkan
Körledare: Dorotea Amnehammar 070-517 37 98

Jazz- och gospelkören Fröjda
Onsdagar 18.40-20.40 i Lambohovskyrkan
Körledare: Albin Fronczak 072-565 50 19

Barnkörerna i Nykil
Sånglek: Skolår 1-2
Sångfåglarna: Skolår 3-6
Onsdagar klockan 14.15-15.45 i Gamlegården
Kontaktperson: Marie Wigh 076-102 12 36

Barnkörerna i Skeda
Minikören (3-5 år): Måndagar 16.45-17.10
Barnkören (6-8 år): Måndagar 17.15-18.00
Körledare: Helene Ranada Matstoms 073-062 23 13

Barnkören Joy i Lambohov 
Ett samarbete med Equmeniakyrkan i Linköping

För barn från förskoleklass till skolår 6
Onsdagar 17.30-18.30 i Lambohovskyrkan
Körledare: Stina Holmgren 072-976 09 82
e-post: stina.holmgren@equmeniakyrkanlinkoping.se

Barnkören i Ulrika
Torsdagar 16.45-17.30 i Ulrika församlingshem
Körledare: Åsa Gustin 079-011 60 73