Foto: Magnus Aronson/IKON

Gravrätt och gravskick

Det finns flera alternativ när det gäller gravsättning.

Gravrätter upplåts på 25 år, efter det finns möjlighet att förlänga gravrätten med 15 år mot en avgift. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsen hålls i ett ordnat och värdigt skick. Det innebär att plantera, rensa ogräs, vattna, ta bort vissna blommor och putsa gräset runt rabatt och gravsten.

Gravrättsinnehavaren ansvarar också för gravstenssäkerheten, det vill säga att gravstenen inte utgör en säkerhetsrisk för gravplatsen eller för den närmaste omgivningen.

Vissa gravskick har gravrätt, andra inte. De gravskick som finns i Slaka-Nykils pastorat är:

Kistgrav
En kistgrav har plats för en eller två kistor. Gravrättsinnehavaren sätter upp gravsten, planterar växter och ser till att gravplatsen hålls i ett ordnat och värdigt skick.

Urngav
En urngrav har plats för en eller flera askurnor. Gravrättsinnehavaren sätter upp gravsten, planterar växter och ser till att gravplatsen hålls i ett ordnat och värdigt skick. De anhöriga är oftast med vid gravsättningen.

Askgravplats
En askgravplats har plats för en eller två askurnor. En platta eller sten med den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum kan sättas upp om så önskas. Det finns en gemensam plantering och det går också bra att smycka själva gravplatsen. Anhöriga är med vid gravsättningen. Askgravplatsen löper på 25 år och man betalar en engångssumma på 3 915 kronor som täcker alla kostnader för skötsel etc. Kostnad för namnplatta tillkommer med 1 250 kronor.

Minneslund
Minneslunden är en helt anonym gravplats som löper under evig tid. Det finns ingen offentlig förteckning över vilka som är gravsatta där och anhöriga får inte vara med vid gravsättningen. Det finns en gemensam plats för blommor och andra dekorationer och pastoratet tar hand om skötseln. Om man väljer alternativet minneslund används inte urna, så läggs askan i en påse av ett material som bryts ner i jorden.

Återlämning av gravplatser

När en gravrätt löper ut kontaktar vi gravrättsinnehavaren för att diskutera hur fortsättningen ska se ut. Gravstenen ägs av gravrättsinnehavaren som under vissa förutsättningar har rätt att ta hand om stenen när gravplatsen återlämnas.

Om vi inte får kontakt sätter vi upp en liten skylt upp på graven där vi ber gravrättsinnehavaren eller annan anhörig att kontakta oss. Vi avvaktar två år och därefter beslutar Kyrkorådet vad som ska hända med graven. Är graven kulturhistoriskt intressant kan Kyrkorådet besluta att den ska vara kvar trots att ingen gravrättsinnehavare finns.

Om gravrättsinnehavaren bestämmer att gravrätten inte ska förlängas tar vi bort gravstenen och ställer den på en uppställningsplats i anslutning till kyrkogården. Ibland händer det att förhållandena ändras och en återlämnad gravplats åter tas i bruk. Därför avvaktar vi alltid minst 12 månader innan vi lämnar stenen för krossning. 

Våra kyrkogårdar

Läs mer om kyrkogårdarna i Slaka-Nykils pastorat.

Gravskötsel

Om du inte har möjlighet att ta hand om skötseln av en grav kan vi hjälpa till.