Gammalkils kyrka

En kyrka i nyklassicistisk stil som invigdes 1801.

Den nuvarande kyrkan invigdes 1801 och är byggd i en enkel nyklassicistisk stil. Den har ett långsträckt långhus med halvrunt kor i öster och i väster ett lågt kraftigt torn med karnissvängd huv. Tidigare fanns här en romansk kyrka av grå- och kalksten från 1100–1200-talet. Under 1600-talet fanns ett vapenhus vid långhusets sydportal och koret hade en korportal. Under åren 1698–1699 reste byggmästare Jöns Nilsson en klockstapel. År 1735 inköptes en ny predikstol av bildhuggare Niclas Österbom, Norrköping. I nykyrkans tak gjordes under åren 1751–1752 omfattande målningsdekorationer av konstnären Sven Gustafsson Stoltz, Vadstena. Hösten 1799 påbörjades nästa ombyggnad. Församlingen tyckte emellertid att Fredbergs tornspira var för hög, av kostnadsskäl avkortades därför kyrktornet. Därav det nuvarande tornets trubbiga avslutning. Nya kyrkan togs i bruk före julen 1801. Följande sommar målades inredningen och först 1803 var kyrkan så klar att man kunde ta itu med bänkindelningen. 

Under 1900-talet har flera smärre åtgärder vidtagits. År 1950 gjordes bänkinredningen om och samtidigt installerades elektrisk värme, år 1975 kläddes kyrkan med koppartak, år 1986 vidtogs en utvändig renovering, år 1993 skedde ommålningar invändigt och en toalett installerades i vapenhuset och år 1995 slutligen restaurerades Schiörlinorgeln. 

Piporgeln – byggd av orgelbyggare Pehr Schiörlin, Linköping, – är en av Sveriges mest berömda. Här har bland andra professor Albert Schweitzer spelat både 1927 och 1951. 1802 redovisas en orgel med huvudverk, öververk och pedalverk innehållande 23 hela och 8 halva stämmor. En inspelning av Johann Sebastian Bachs orgelkoral ,,Das alte Jahr vergangen ist" (Orgelbüchlein) gjord på denna orgel, har sedan många år spelats varje nyårsafton i Sveriges Radio P1 direkt före tolvslaget. Nyårsafton 2008 bytte P1 dock ut denna mot en tysk inspelning. 

Tiondeboden: I utkanten av kyrkogården står ett senmedeltida sockenmagasin, en tiondebod, i sten med högt och brant tak. 

Runstenen utanför kyrkan utanför stora kyrkodörren i gamla kyrkan fanns en runsten. Den flyttades senare till prästgården, varefter den 1862 fick sin plats på kyrkogården. Stenen har signum Östergötlands runinskrifter 180 och bär meddelandet "Halvdan reste denna sten efter Rolf, sin fader; (han) var god."

 

Öppettider

Gammalkils kyrka och kyrkogård sköts om av våra vaktmästare som är stationerade i Nykil. Kyrkan är öppen för enskild andakt och ljuständning när de är på plats och jobbar, vilken veckodag det är varierar utifrån vaktmästeriets planering. Vill du besöka kyrkan i Gammalkil ber vi dig därför att kontakta någon av våra vaktmästare före ditt besök. Du kan även kontakta Anna Danielsson som samordnar vaktmästeriet. På helgerna är kyrkan öppen i anslutning till våra gudstjänster.