Foto: Linda Mickelsson/IKON

Vill du göra en insats?

Kan du tänka dig att ge lite av din tid?

Frivilliga krafter behövs alltid, både vid enstaka tillfällen och för lite längre åtaganden. Om du känner att du vill bidra med din tid, din kunskap och dina erfarenheter är du välkommen att höra av dig till diakon Annelie Almroth på 070-341 02 70 eller e-post annelie.almroth@svenskakyrkan.se

Ditt åtagande kan vara litet eller stort, sporadiskt eller regelbundet återkommande. Det kan vara allt från att ordna ett enkelt kyrkkaffe eller koka soppa till en sopplunch till att vara med och förbereda och genomföra en gudstjänst eller att vara engagerad i någon av våra grupper för vuxna. Tillsammans hittar vi ett uppdrag som passar dig och du får stöttning i att utföra det.