Församlingsråd

Här finns information om pastoratets församlingsråd.

Församlingsrådet är den lokala styrelsen för församlingsangelägenheter i ett pastorat med flera församlingar. Att vara engagerad i ett församlingsråd kan vara ett bra sätt att påverka och utveckla församlingslivet i den kyrka och församling där du är aktiv och engagerad.

Vad gör församlingsrådet?
Församlingsrådet huvuduppgift är att tillsammans med kyrkoråd och församlingsherde ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen. Församlingsrådet utser också kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och godkänner förslag om ändringar i kyrkobyggnaden eller kyrkorummet.

Ordförande i våra församlingsråd för mandatperioden 2022-2025 är:

Lambohov
Linnéa Rosenbaum
073-440 26 02

Nykil-Gammalkil
Ingela Wadell
070-237 05 14

Skeda
Jacob Wikner
070-591 59 38

Slaka
Ingrid Dahlberg
076-163 93 40

Ulrika
Anders Wång
070-229 29 77