Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är vårt viktigaste styrdokument. Det beskriver vad Slaka-Nykils pastorat är och vill vara och hur vi arbetar med kyrkans grundläggande uppgift och våra fokusområden.

Innehållet i församlingsinstruktionen är ett gemensamt arbete där många människor bidragit på olika vis.

Församlingsinstruktionen svarar på frågor som

  • Vad är vi?
  • Var är vi?
  • Vad vill vi?
  • Vart ska vi?

Församlingsinstruktionen fastställdes av Domkapitlet 21 januari 2020. Här kan du läsa dokumentet.