Foto: Anna Danielsson

Ett steg mot grönare kyrkogårdar

Nya redskapsbärare gör arbetet på våra kyrkogårdar enklare och grönare.

En fossilfri maskinpark på våra kyrkogårdar är högt prioriterat. Därför byter vi nu successivt ut våra bensindrivna redskap.

- Nu i höst byter vi ut våra åkgräsklippare i Skeda och Ulrika mot redskapsbärare som drivs med fossilfritt bränsle, berättar Anna Danielsson. Bäraren kan monteras med redskap för bl a gräsklippning, lövinsamling och snöslungning. Nästa år får Nykil, Gammalkil och Slaka också redskapsbärare. Förutom den rena miljövinsten finns det andra fördelar, inte minst ur arbetsmiljöperspektiv, berättar Anna och fortsätter:

- En del moment som idag görs för hand, t ex att flytta och ösa jord och grus, kan vi istället göra med de nya maskinerna. Att vi har samma maskiner på alla kyrkogårdar är också en fördel. Det gör det betydligt enklare när våra vaktmästare behöver täcka upp för varandra när någon inte är på plats.

Redskapsbärarna leasas till att börja med.

- Det händer mycket på det är området och vi vill inte låsa fast oss vid en lösning. Med leasing kan vi testa och utvärdera och om det behövs kan vi lite enklare och snabbare byta till något annat.

Handgräsklippare och andra mindre maskiner byts successivt ut mot sådana som drivs med batteri. Målet är att alla redskap, stora som små, ska vara utbytta under 2023.