Foto: Madelen Zander /Ikon

Diakoni

Våra diakoner har sina kontor i Lambohovskyrkan.

Diakoni - Att se sin medmänniska

I första Korinthierbrevet kapitel 12 vers 12-31 skriver Paulus om Kristi kropp och hur vi alla är sammanlänkade med varandra. Om en kroppsdel lider måste de andra stödja den del som behöver hjälp, utan att ta över det ansvar varje människa har för sitt eget liv. Gemensamt för all församlingsdiakoni är att vi litar till människors egna förmågor. Vi behöver alla hjälp ibland och stöd en bit på vägen.

Diakoni i Slaka-Nykil

Slaka-Nykils diakoner Annelie och Susanne har sina kontor i Lambohovskyrkan. Det säkraste sättet att få kontakt med någon av dem är att är att ringa eller skicka e-post.

Du är också välkommen in, men vi kan inte garantera att det alltid finns en diakon på plats.

Diakonerna har tystnadsplikt och alla möten är kostnadsfria.