Meny

Diakoni

Diakoni - Att se din medmänniska

I första Korinthierbrevet kapitel 12 vers 12-31  skriver Paulus om Krist kropp och hur vi alla är sammanlänkade med varandra. Om en kroppsdel lider måste de andra stödja den del som behöver hjälp, utan att ta över det ansvar varje människa har för sitt eget liv. Gemensamt för all församlingsdiakoni är att vi litar till människors egna förmågor. Vi behöver alla hjälp ibland och stöd en bit på vägen.

För Slaka-Nykils pastorat innebär detta: 

  • Att ha omsorg om den enskilda individen såväl som utsatta grupper i samhället, båda perspektiven behövs.
  • Att erbjuda enskilda samtal och samtal i grupp efter människors behov.
  • Att finnas för alla som bor eller vistas i församlingen och behöver stöd i olika livssituationer.
  • Att skapa mötesplatser som är helande och utvecklande för människor.
  • Att ge röst åt den svage, protestera mot orättvisor och övergrepp och vara en samverkanspartner i samhället.