Begravning

I Linköpings kommun ansvarar Svenska kyrkan för begravningsverksamheten på uppdrag av svenska staten.