Begravning

I Linköpings kommun ansvarar Svenska kyrkan för begravningsverksamheten på uppdrag av svenska staten.

Begravning medlem

Här finns information om begravning för medlemmar i Svenska kyrkan.

Begravning icke medlem

Här finns information om begravning för den som inte är medlem i Svenska kyrkan.

Begravningsavgiften

Vad ingår och vad ingår inte i den begravningsavgift vi alla betalar?

Tillsyn över begravningsverksamheten

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen över begravningsverksamheten. Det sker bl a genom begravningsombuden.

Vad händer före och efter begravningen?

Här kan du läsa mer om vad som händer tiden före och efter begravningen.

Kyrkogård

Här finns information om våra kyrkogårdar, gravrätt, gravskick och gravskötsel.