Stickcafé

Hit är alla välkomna, unga och gamla, damer och herrar, killar och tjejer.

Hit är alla välkomna, unga och gamla, damer och herrar, killar och tjejer. Du behöver inte vara proffs. Vi hjälper varandra! Kom när du kan och vill, ingen anmälan behövs.

Start: 23 januari
Tid: tisdagar, jämna veckor, kl 13.00 -15.00
Plats: Fisken, Kyrkogatan 73