Småfolket

Småfolket är för barn mellan 0-6 år i vuxnas sällskap.

Småfolket 
Vi låter barnen leka med andra barn och träna sitt sociala samspel. Här har ni möjligheten att lära känna andra föräldrar och utbyta tankar, funderingar och idéer med varandra.

Vi träffas utomhus i Prästgårdsparken vid Fisken. Kläder efter väder, filt att sitta på. Vi bjuder på kaffe, te och frukt.

Måndagar kl 9-12 och fredagar, kl 9-11 för barn 0-6 år i vuxens sällskap.

Ledare: Ingrid Olsson, Sofia Grammatikopoulos 

Start: 31 januari
Tid: Måndagar kl 9-12 och fredagar kl 9-11
Plats: Ute i Prästgårdsparken, Kyrkogatan 73