Småfolket

Småfolket är för barn mellan 0-6 år i vuxnas sällskap.

Småfolket 
Vi låter barnen leka med andra barn och träna sitt sociala samspel. Här har ni möjligheten att lära känna andra föräldrar och utbyta tankar, funderingar och idéer med varandra.

Vi träffas på Fisken. Det finns möjlighet att leka både ute och inne. Kläder efter väder. Vi bjuder på kaffe, te och frukt.

Måndagar och fredagar, kl 9-11.30 för barn 0-6 år i vuxens sällskap.

Start: 22 januari
Tid: måndagar och fredagar kl 9.00-11.30
Plats: Fiskens lokal (bredvid pastorsexpeditionen), Kyrkogatan 73