Livsstegen

Ett kostnadsfritt självhjälpsprogram i tolv steg för oss som känner att livsproblem – stora som små – ibland gör att vi hamnar lite fel i tillvaron.

Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, en känsla av maktlöshet eller funderingar kring livets stora frågor.

En Livsstegsgrupp består av ca 10 deltagare och två ledare, som träffas vid tolv tillfällen. Varje träff är 90 minuter lång och samtalet kretsar kring tolv existentiella steg. 
 
Livsstegen startar i Skurups församling så snart vi blir tillräckligt många.