Julgudstjänster i Skurups församling

Tisdagen den 24 december, julafton i Skurups kyrka
Jul i gemenskap kl 10.30-14.30

kl 10.30 Gudstjänst med liten och stor
Julkrubbegudstjänst

kl 14.00 Julbön
Sångare från Skurups gospel medverkar

kl 23.30 Midnattsmässa
Kören Chorisma medverkar tillsammans med David Hovstadius på fiol

Onsdagen den 25 december, juldagen i Skurups kyrka

kl 7.00 Julotta
Kören Cantantes medverkar

Torsdagen den 26 december, annandag jul i Skurups kyrka
kl 16.00 Mässa