Vigsel i kyrkan

När vi först möter kärleken

- är den fylld av förhoppningar och stundens lust och glädje. Det är gott men ännu större är det när kärleken blir en ryggrad som byggs in i livet. Kärlek och gemenskap föder viljan att leva tillsammans: dela liv, hem, familj, historia och framtid. I vigseln får vi bekräfta och befästa vårt livsval, för varandra och för hela världen. 

Vigselgudstjänsten omfattar vigselakt, bön, bibelläsning, välsignelsen och inleds och avslutas med orgelmusik och psalmsång. Det finns även utrymme för sång och musik som ni ordnar själva efter samråd med präst och kantor. Detta sker enklast i samband med att ni träffar prästen för ett vigselsamtal.

Vigselgudstjänsten i kyrkan har en juridisk del där er relation blir ett äktenskap i lagens mening. Vid vigsel i kyrkan bärs ni också av förbön och välsignelse. Vigseln sker i Svenska kyrkans ordning.

Oavsett om ni som skall gifta er är två kvinnor, två män eller en kvinna och en man så är ni lika välkomna. Sedan 1 november 2009 gäller samma regler kring äktenskap för alla par, oavsett kön.

Alla som tillhör Svenska kyrkan har rätt till vigsel i kyrkan och det räcker om en av er är medlem i kyrkan. Om ni tillhör olika kristna traditioner och är osäkra på hur ni vill ordna er vigsel är ni välkomna med frågor till någon av våra präster.

Hindersprövning

Före vigseln ska ni göra en hindersprövning hos skatteverket. Blankett och information om hur ni gör finns på Skatteverkets hemsida.

Hindersprövningen är giltig i fyra månader. Det som prövas är att ni är myndiga, inte nära släkt med varandra och ogifta (och inte registrerad partner enligt tidigare lagstiftning). Prästen får sedan ett hindersprövningsintyg som efter vigseln skickas till Skattemyndigheten som sköter registrering av vigseln.

Ni kommer också att få ange vilket efternamn ni vill ha. Vid vigseln måste två personer närvara som vittnen men det går bra med kyrkans vaktmästare och kantor.

Här hittar du mer att läsa om vigsel.

Emma Karlsson

Emma Karlsson

Svenska kyrkan i Skövde

Kyrkobokföringsassistent, Bokar dop, vigsel och begravning

Annika Borgström

Annika Borgström

Svenska kyrkan i Skövde

Kyrkobokföringsassistent, Bokar dop, vigsel och begravning