Hjärta.

Stöd för barn och unga

När en mamma, pappa eller ett syskon dör blir livet annorlunda. Ingenting är sig likt. Man sörjer.

När en mamma, pappa eller ett syskon dör blir livet annorlunda. Ingenting är sig likt. Man sörjer. Det kan kännas som att ingen förstår eller lyssnar på en. Och kanske finns det ingen man vill vända sig till.

Även om det kan vara svårt att prata om sin sorg kan det hjälpa att träffa andra som varit med om samma sak och som vet hur sorg känns. Därför bjuder vi in till en grupp där du får prata om livet, om tankar och känslor som kommer av sorgen, om minnen, om glädje och hopp.

Vi träffas vid sex tillfällen. Vi pratar, leker, målar, lyssnar på musik, ser på film. När vi pratar och ibland vid andra tillfällen delar vi in oss i grupper utifrån ålder. För att vara med bör det ha gått några månader sedan dödsfallet, gärna ett halvår.

Parallellt inbjuder vi dig som förälder eller nära anhörig att under samma tid vara med i en grupp, där du får stöd i att vara nära ett barn eller en ungdom i sorg. Grupperna leds av erfarna gruppledare. De är kostnadsfria och träffas i Svenska kyrkan i Skövdes lokaler.

Välkommen att höra av dig!

Ingrid Åberg

Ingrid Åberg

Diakon

Hélena Axelsson Eriksson

Hélena Axelsson Eriksson

Sjukhuspräst, PDT-Terapeut, Präst

Eva Kaiser

Eva Kaiser

Präst, Garnisonspräst