en symbol med duva.

Om Svenska kyrkan i Skövde

"Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken". (Jes. 43:19)

En mötesplats för alla!

Kyrkans uppdrag är att vara en mötesplats för människor som vill fira gudstjänst, tala om tro och andlighet och vara stöd för varandra i en gemenskap där tron på Gud kan vara en trygghet i tillvaron.

Tillsammans kan vi som församling uttrycka mer än den enskilde förmår gestalta. Tillsammans kan vi bära det hopp, den kärlek och den tillit som inte är möjlig att omfatta på egen hand. Tillsammans blir vi mer.

Levande mötesplatser

Vi vill vara en lyssnande kyrka, som skapar levande mötesplatser präglade av godhet och kärlek, och därmed också av gudsnärvaro. Därför är alla som bor och vistas i Skövde varmt välkomna till gudstjänster och andra aktiviteter i kyrkan.

Många besöker kyrkan vid familjehögtider som dop, konfirmation eller begravning. Andra kommer till musikgudstjänster med levande musik, solister och körsång. Caféer, körer, föredrag och samtalsgrupper är ytterligare sammanhang där vi möts.

Nya Skövde Pastorat

Svenska kyrkan i Skövde – Skövde pastorat – bildades 1 januari 2019. Då skapade Skövde församling och Skultorps församling en ny enhet. Cirka 80 personer är anställda för att ta hand om församlingslivet och kyrkogårdsförvaltningen.

Skövde pastorat är en del av det liv som på olika sätt tar sin gestalt i Skövde. Vi vill förmedla hopp för alla de som bor och vistas inom församlingens geografiska gränser. Kommunen bär en vision att regionen ska bli känd i landet som välkomnande och växande. Och det är vår tydliga vilja att vara med och bygga det goda samhället här i Skövde.

En kyrka på nya vägar

Vi återkommer ständigt till frågan: vilket är vårt specifika uppdrag i denna stund? Vi är en kyrka som lyhört rör oss på nya vägar, och vi har en beredskap att ändra riktning eller stanna till när omsorgen om medmänniskan kräver det.

Det som redan görs i Skövde pastorat är gott, angeläget och viktigt. Men utifrån tanken att vi tillsammans blir mer, finns det en tro och en längtan att det ändå finns mer att upptäcka när församlingarna rör oss på nya vägar.

Under de kommande åren har vi valt att fokusera och utveckla områdena bön, lärjungaskap och integration. Det kan du läsa mer om i pastoratets församlingsinstruktion 2020 På nya vägar.

På nya vägar

Församlingsinstruktionen På nya vägar är att tala om den syn på Gud som är tänkt att vara den goda kärnan i alla pastoratets uttryck. 

Bli medlem i Svenska kyrkan

Här finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller ha gemenskap. Välkommen som medlem!

HBTQI och Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtqi-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.

Fyll i formuläret för kontakt med Svenska kyrkan i Skövde