Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Skövde Besöksadress: Kyrkogatan 5, 54130 Skövde Postadress: Box 183, 54124 Skövde Telefon:+46(500)476500 E-post till Svenska kyrkan i Skövde

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkan i Skövde

Skövde ligger i hjärtat av Västergötland. Här finns Svenska kyrkan i Skövde. Välkommen!

Kyrkans uppdrag är att vara en mötesplats för människor som vill fira gudstjänst, tala om tro och andlighet, vara stöd för varandra i en gemenskap där tron på Gud kan vara en trygghet i tillvaron. Budskapet om Jesus Kristus, hans liv och förhållningssätt till världen, är grunden som allt arbete bygger på. Alla som bor och vistas i Skövde är välkomna till gudstjänster och aktiviteter.

De flesta går i kyrkan någon gång då och då, vid familjehögtider som dop eller konfirmation, eller för att lyssna på en konsert.

Många kommer till exempel till café för föräldrar och barn, till en gudstjänst eller mässa i våra kyrkor, till ett föredrag eller en samtalsgrupp. Varje vecka samlas också många unga och vuxna för att sjunga i kör.

Cirka 80 personer är anställda för att kunna ta ett särskilt ansvar inom församlingslivet och kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkoherde och ledningsgrupp

Kyrkoherden är Martin Eriksson. Telefon 0500 - 47 65 20.
E-post: martin.eriksson@svenskakyrkan.se

Kyrkoherdens ledningsgrupp består av     

 

KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE
Svante Jildenhed tel 0500-41 46 81
svante.jildenhed@telia.com

KYRKOFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE
Jörgen Bergsten mobil 070-296 22 32
bergsten69@gmail.com 

Kyrkofullmäktiges sammanträden 2019

 5 november kl 18.30 i Elinsalen, Kyrkans hus.

Kontakt med Svenska kyrkan i Skövde

På nya vägar

 I Skövde pågår ett arbete med att hitta nya vägar för att vara kyrka, att ge kyrkan nya uttryck. Arbetet är inspirerat av den engelska rörelsen Fresh Expressions of Church.

Här kan du läsa mera om På nya vägar

Bilder och fotografer på hemsidan

Tobias Andersson Tobyphoto | tobyphoto.se
P
ixabay.com | pixabay.com
I
KON bildbyrå Svenska kyrkan
Ronny Hvass | Svenska kyrkan i Skövde
Anders Litborn | Svenska kyrkan i Skövde