Skövde pastorat

"Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken". (Jes. 43:19)

En mötesplats för alla!

Kyrkans uppdrag är att vara en mötesplats för människor som vill fira gudstjänst, tala om tro och andlighet, vara stöd för varandra i en gemenskap där tron på Gud kan vara en trygghet i tillvaron. Budskapet om Jesus Kristus, hans liv och förhållningssätt till världen, är grunden som allt arbete bygger på. Alla som bor och vistas i Skövde är välkomna till gudstjänster och aktiviteter.

De flesta går i kyrkan någon gång då och då, vid familjehögtider som dop eller konfirmation, eller till en musikgudstjänst med levande musik, solister och körsång.

Mötesplatser

Många kommer till exempel till café, mötesplatser för barn och deras vuxna, till en gudstjänst eller mässa i våra kyrkor, till ett föredrag eller en samtalsgrupp. Varje vecka samlas också många unga och vuxna för att tillsammans sjunga i kör.

Cirka 80 personer är anställda för att kunna ta ett särskilt ansvar inom församlingslivet och kyrkogårdsförvaltningen. Svenska kyrkan i Skövde, Skövde pastorat består av Skövde församling och Skultorps församling.

Kyrkoherde
Kyrkoherden är Martin Eriksson. Telefon 0500 - 47 65 20.
E-post: martin.eriksson@svenskakyrkan.se

Kyrkoherdens ledningsgrupp består av     

Lena Ehrngren (chef för funktionsgruppen Gudstjänst och Musik)
Eva Elfwering (chef för funktionsgruppen Stöd och Samverkan)
Jan Thiberg (chef för funktionsgruppen Värdskap och Service)     
Niclas Sjöberg (kyrkogårdschef)      
Johanna Berggren(chef för funktionsgruppen Lärande)

Kyrkorådets ordförande
Svante Jildenhed tel 0500-41 46 81
svante.jildenhed@telia.com

Kyrkofullmäktiges ordförande
Jörgen Bergsten mobil 070-296 22 32
bergsten69@gmail.com 

På nya vägar

En församlingsinstruktion är att tala om den syn på Gud som är tänkt att vara den goda kärnan i alla pastoratets uttryck. Därför har Skövde pastorats församlingsinstruktion 2020 fått namnet På Nya Vägar.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Kontaktuppgifter och information om GDPR