Meny

Skövde pastorat

"Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken". (Jes. 43:19)

Skövde ligger i hjärtat av Västergötland. Här finns Svenska kyrkan i Skövde. Välkommen!

Kyrkans uppdrag är att vara en mötesplats för människor som vill fira gudstjänst, tala om tro och andlighet, vara stöd för varandra i en gemenskap där tron på Gud kan vara en trygghet i tillvaron. Budskapet om Jesus Kristus, hans liv och förhållningssätt till världen, är grunden som allt arbete bygger på. Alla som bor och vistas i Skövde är välkomna till gudstjänster och aktiviteter.

De flesta går i kyrkan någon gång då och då, vid familjehögtider som dop eller konfirmation, eller för att lyssna på en konsert.

Många kommer till exempel till café för föräldrar och barn, till en gudstjänst eller mässa i våra kyrkor, till ett föredrag eller en samtalsgrupp. Varje vecka samlas också många unga och vuxna för att sjunga i kör.

Cirka 80 personer är anställda för att kunna ta ett särskilt ansvar inom församlingslivet och kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkoherde och ledningsgrupp

Kyrkoherden är Martin Eriksson. Telefon 0500 - 47 65 20.
E-post: martin.eriksson@svenskakyrkan.se

Kyrkoherdens ledningsgrupp består av     

KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE
Svante Jildenhed tel 0500-41 46 81
svante.jildenhed@telia.com

KYRKOFULLMÄKTIGES ORDFÖRANDE
Jörgen Bergsten mobil 070-296 22 32
bergsten69@gmail.com 

Miljödiplomering

Skövde pastorat arbetar med Svenska kyrkans miljödiplomering.
Vi ser över all verksamhet ur ett miljöperspektiv. Första avstampet togs med ljussteget 2016 och vi planerar att bli godkända enligt steg 1 under våren 2020. Lyckas vi med detta, sker diplomeringen på pingstdagen vid den sammanlysta mässan i S:ta Helena kyrka.

På nya vägar

 I Skövde pågår ett arbete med att hitta nya vägar för att vara kyrka, att ge kyrkan nya uttryck. Arbetet är inspirerat av den engelska rörelsen Fresh Expressions of Church. Läs På Nya Vägar här.

Bilder och fotografer på hemsidan

Tobias Andersson Tobyphoto | tobyphoto.se
P
ixabay.com | pixabay.com
I
KON bildbyrå Svenska kyrkan
Ronny Hvass | Svenska kyrkan i Skövde
Anders Litborn | Svenska kyrkan i Skövde
Oscar Johansson | Skövde