Musik & körsång

Musik är en viktig del av verksamheten i Svenska kyrkan. Musik berör. Där orden inte räcker till kan musiken nå oss med glädje, tröst, stillhet och uppmuntran.

en kör sjunger.

Sjung i kör

Det finns en kör för alla hos Svenska kyrkan i Skövde. Oavsett om du är barn, ungdom, vuxen, van eller ovan sångare finns det en kör som passar dig.

Levande musik

Musik är en viktig del av verksamheten i Svenska kyrkan. Musik berör. Där orden inte räcker till kan musiken nå oss med glädje, tröst, stillhet och uppmuntran. Musik i Helena, Tema poet, Lunchmusik och musik i gudstjänst och mässa. Välkommen!