militärer på en stridsvagn.
Foto: Sarah Ryrhagen

Militär själavård

Att arbeta inom Försvarsmakten innebär att ibland ställas inför extremt svåra eller omskakande situationer, som kan få en att tappa fotfästet i tillvaron. Här kan vi på Svenska kyrkan lyssna och stödja eller hänvisa vidare till själavård inom andra religioner.

Stödjande samtal vid svåra situationer

Hur väl man än har utbildats och tränats kan något rämna när man ställs inför mänskligt lidande och omöjliga moraliska dilemman. Om du arbetar inom Försvarsmakten kan du få stöd genom samtal inför svåra uppdrag eller om du varit med om en krissituation. 

Svenska kyrkan har stor erfarenhet av att handskas med livets stora frågor. Den fältpastor du möter i samtalet lyssnar och hjälper dig att reflektera kring etiska och moraliska frågeställningar, om du vill det. Man brukar kalla den här typen av samtal för militär själavård.

Själavård över religionsgränser
Inom Försvarsmakten har alla rätt att utöva sin tro, oavsett trostillhörighet. Även om fältpastorerna är medarbetare inom Svenska kyrkan sträcker sig den militära själavården över religionsgränserna. Är du inte kristen och vill samtala med en själavårdare inom en annan religion får du hjälp med den kontakten.

Svenska kyrkan i Skövdes garnisonspräst är Eva Kaiser:

Eva Kaiser

Eva Kaiser

Svenska kyrkan i Skövde

Präst, Garnisonspräst