Dop, vigsel & begravning

Information, kontaktuppgifter och bokning av doptider, vigsel och begravning i Svenska kyrkans ordning.

Svenska kyrkan har traditioner

- för livets alla händelser som att välkomna det nya barnet, att två älskande får avge kärlekslöften till varandra och att vi får ta farväl när någon gått bort. I livets avgörande skeenden kan du räkna med Svenska kyrkan.

Dopet, för barn och vuxen

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del av kyrkan och välkomnas in i kyrkans gemenskap. Alla är lika välkomna att döpas och du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärtom – dopet är en gåva att ta emot.

Vigsel i kyrkan

När vi först möter kärleken är den fylld av förhoppningar och stundens lust och glädje. Det är gott men ännu större är det när kärleken blir en ryggrad som byggs in i livet. Kärlek och gemenskap föder viljan att leva tillsammans. Välkommen till vigselsidan!

en grav med blommor.

Begravning

När en människa som varit en del av vårt liv dör, behöver vi former för att ta avsked. Begravningsgudstjänsten ger en ram för våra känslor och innesluter det som är svårt och obegripligt i Guds omsorg. Tillsammans minns vi livet med dess ljus och mörker, tackar Gud för den vi saknar och lämnar honom eller henne i Guds händer. 

Kontakta oss vid frågor och bokningar.