Dop, vigsel & begravning

Information, kontaktuppgifter och bokning av doptider, vigsel och begravning i Svenska kyrkans ordning

Svenska kyrkan har traditioner

- för livets alla händelser som att välkomna det nya barnet, låta ungdomar ställa frågor om vem de är och vad de tror på, att två älskande får avge kärlekslöften till varandra och att vi får ta farväl när någon gått bort. I livets avgörande skeenden kan du räkna med kyrkan.

Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

Välkommen till vår dopsida! Här hittar du information om dop hos Svenska kyrkan i Skövde, lyssna på psalmer till dopet, hur dopgudstjänsten går till. Informationen finns att ladda ned och läs mera om dop på Svenska kyrkans nationella hemsida.
Läs mera om dopet

När vi först möter kärleken är den fylld av förhoppningar och stundens lust och glädje.

Det är gott men ännu större är det när kärleken blir en ryggrad som byggs in i livet. Kärlek och gemenskap föder viljan att leva tillsammans: dela liv, hem, familj, historia och framtid. I vigseln får vi bekräfta och befästa vårt livsval, för varandra och för hela världen. Läs mera om vigsel

En gudstjänst för avsked, tröst och hopp

När en människa som varit en del av vårt liv dör, behöver vi former för att ta avsked. Begravningsgudstjänsten ger en ram för våra känslor och innesluter det som är svårt och obegripligt i Guds omsorg. Tillsammans minns vi livet med dess ljus och mörker, tackar Gud för den vi saknar och lämnar honom eller henne i Guds händer. 
Läs mera om Begravningsgudstjänst

Emma Karlsson

Emma Karlsson

Svenska kyrkan i Skövde

Kyrkobokföringsassistent, Bokar dop, vigsel och begravning

Annika Borgström

Annika Borgström

Svenska kyrkan i Skövde

Kyrkobokföringsassistent, Bokar dop, vigsel och begravning