Levande musik

Musik är en viktig del av verksamheten i Svenska kyrkan. Musik berör. Där orden inte räcker till kan musiken nå oss med glädje, tröst, stillhet och uppmuntran.

Tack Gud för Livet och dess gåvor!

Du talar till mej och rör vid mej genom orden, sången och musiken.
Du vill att jag ska förstå att jag är gränslöst älskad.
Hjälp mej att våga tro och lita på detta.
Välsignad är Du Gud, som välsignar oss alla.
Amen

Musikgudstjänster i kyrkor, kapell och andra lokaler i Svenska kyrkan i Skövde är gratis att besöka och ingen platsbokning behövs. Undantag kan finnas vid speciella tillfällen då biljetter säljs. Dessa tillfällen kommunicerar vi i god tid via hemsidan och andra medier. Välkommen till musiklivet i Svenska kyrkan i Skövde!

Musik och sång

Just nu är all levande musik och körsång satta på paus tills vidare. Inspelad musik och sång kan du följa från Playsidan.