Foto: Ulrika Wejshag

Krematorium

Krematoriet ligger i samma byggnad som S:ta Birgittas kapell

Krematioriet har en egen entré på kapellets baksida. Krematoriet har en (1) ugn med reningsfilter för rökgaser och regelbundna mätningar görs för att kontrollera att filtret fungerar enligt utsläppskraven. Anläggningen använder fosilfritt stödbränsle. Efter kremationen förvaras askan i krematoriet. Förvaring av aska sker till dess att anhörig hämtar och jordsätter eller sprider askan, vilket enligt lag ska ske senast ett år efter att kremationen ägt rum. Spridning av aska över vatten och land kräver tillstånd av länsstyrelsen. 

Arbetet på krematoriet medför många frågor från allmänheten, därför har vi på Alla helgons dag öppet för visning så man kan få en inblick i hur verksamheten fungerar. Studiebesök tas emot efter överenskommelse även övrig tid på året. 

Utlämning av aska sker via kapellets ingång på baksidan av krematoriet.

Önskar du tala med personal på krematoriet?

Kontakta
Ann-Marie Karlsson, krematorieföreståndare
0500 47 65 84

Anders Bråthen, krematorievaktmästare.
0500 47 65 50

Marie Jansson, krematorievaktmästare.
0500 47 65 28

E-post: skovde.krematorium@svenskakyrkan.se

Besöksadress
Gamla Kungsvägen 50
541 32 Skövde