HBTQI och Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtqi-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.

Ett Pridetåg
HBTQ_Pride Foto: Ronny Hvass

Kärlek och respekt är grundstenar i vår tro

Svenska kyrkan har, liksom många andra kyrkor, en historia av att ha diskriminerat hbtqi-personer. Den måste vi göra upp med. Vår tro lär oss att inte döma eller särbehandla människor utifrån sexuell läggning eller könsidentitet. Istället måste vi mötas med respekt, och lyssna till varandras erfarenheter av liv och kärlek.

När det gäller frågor om människors lika värde vill Svenska kyrkan vara en profetisk röst som står upp för att vi människor ska visa varandra respekt och godhet.

Kärleksbudskapet är tydligt i Bibeln
Bibeln säger inte mycket om homosexualitet i den bemärkelsen som homosexualitet förekommer i vårt samhälle – ordet “homosexualitet” förekommer inte ens i Bibel 2000. Ordet homosexualitet fanns inte på biblisk tid.

Finns det homosexuella par i Bibeln? Man kan hitta bibelställen som visar på hbtq-personer – men de är inte entydiga. Ändå kan vi hitta nycklar i dem, som handlar just om att bemöta varandra med kärleksfull omtanke istället för fördömanden.

David och Jonatan, Rut och Noomi, Josef och hans färgglada dräkt – kanske finns det hbtqi-personer i dessa texter? Oavsett om vi tänker så eller inte kan vi lära oss något om hur vi ska behandla varandra. 

Det som Bibeln visar oss klart och tydligt är kärleksbudskapet. Det syns på många ställen i Bibeln, så mycket att vi tror att vi ska läsa hela Bibeln i ljuset från kärleksbudskapet. Då faller resten på sin plats. 

Människor av samma kön kan gifta sig i kyrkan
Kyrkan har arbetat med frågan om samkönade äktenskap länge och noggrant (extern länk).
Idag har vi ordningen att en kyrklig vigsel kan ske mellan människor av olika kön eller människor av samma kön. Det viktigaste är löftena om att vilja leva tillsammans tills döden skiljer en åt.

En präst kan avstå från att viga, döpa eller begrava en person utan att behöva ange något skäl. Och präster kan utnyttja den rätten för att undvika att viga homosexuella. Den rättigheten är reglerad i svensk lag och den lagen kan inte kyrkan ändra på.

Om en enskild präst inte vill viga, döpa eller begrava måste ändå församlingen se till att en vigsel, ett dop eller en begravning kan ske. Den som är hbtq-person får inte diskrimineras av församlingen. Församlingen är skyldig att se till att det finns en präst som kan hålla i vigseln (eller dopet, eller begravningen).

Församlingar hbtqi-certifieras med Regnbågsnyckeln 

Alla arbetsplatser inom Svenska kyrkan bör sträva efter att bli hbtqi-certifierade. Det bestämdes på Kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ) år 2013.

Modellen kallas för Regnbågsnyckeln. Församlingar som vill bli märkta med Regnbågsnyckeln jobbar med utbildningar och studiecirklar kring boken Så att jag kan komma in av Erik Gyll och Frida Ohlsson Sandahl. Processmodellen Regnbågsnyckeln erbjuds alla församlingar i Svenska kyrkan.