Fira gudstjänst

Det finns många anledningar att fira gudstjänst. Det kan handla om att tacka för det som livet ger, att samla kraft eller kanske bara få en paus. Det spelar ingen roll varför du deltar. Du är alltid välkommen så som du är. Oavsett tro eller tvivel.

Öppna kyrkor för ljuständning och bön

S:ta Helena kyrka, Centrum.
Måndag–fredag 08.00–15.00 samt lördag 11.00-15.00.

Norra Kyrketorps kyrka. Skultorp.
Måndag–fredag 09.00–14.00.

Nattvard

Det finns möjlighet att fira nattvard, i ett mindre sammanhang, i någon av våra kyrkor. Kontakta 0500-47 65 00 för mera information.

Fira nattvard Foto: IKON

Enskilt möte med diakon eller präst

Samtal, andakt, förbön, nattvard eller bikt. Vi lever i en märklig tid och många måste ofrivilligt isolera sig i hemmet. Ibland kan det vara skönt att ha någon att prata med. Ring gärna om du vill prata med präst eller diakon. 

• Enskild andakt och förbön – kontakta diakon eller präst.

• Enskild nattvard och bikt– kontakta präst. 

Ring Svenska kyrkan Skövde 0500-47 65 00
och fråga efter diakon eller präst.

Jourhavande präst, tel. 112

Det finns en kraft i att möta Gud tillsammans

Varje söndag firar vi gudstjänst i kyrkan – ibland oftare än så. Alla, oavsett ålder eller gudstjänstvana, är välkomna att vara med. Gudstjänsten påminner oss om att vi inte är ensamma utan en del av ett större sammanhang. Genom gudstjänsten får vi möjlighet att växa tillsammans som människor, möta och söka Gud och hjälpa varandra att tolka livets toppar och dalar.

Att upptäcka gudstjänsten kan vara spännande, ovant och härligt. Kyrkliga ord och formuleringar, seder och vanor kan kännas främmande men det finns en speciell kraft i kontinuiteten. När vi hittar vår unika plats i gudstjänsten kommer vi också att finna en särskild trygghet och nyfikenhet.

Oavsett vad som händer ute i världen eller hur våra liv förändras kommer gudstjänstens innehåll och syfte vara sig lik och Guds kärlek till oss kommer aldrig att förändras. Att upptäcka gudstjänsten och vad den har med just mig att göra tar tid och ska få ta tid. Så ta ett steg i taget och stressa inte.  Det finns inga dumma frågor så var frimodig och fråga om du undrar över något.

Varför firar vi gudstjänst?
Vi människor är beroende av varandra och är skapade till relation och gemenskap. I gudstjänsten kommer detta till uttryck på flera olika sätt genom gemensam bön, sång, textläsningar och delad upplevelse. Men gemenskapen blir också påtaglig då vi samlas från när och fjärran med ett gemensamt mål – att söka och möta Gud mitt i livets glädje och hopp, sorg och förtvivlan. Genom gudstjänsten blir vi också påminda om att vi är en del av ett större sammanhang – den världsvida kyrkan. Överallt i vår värld firas gudstjänster under dygnets alla timmar. Bönen och lovsången tystnar aldrig och berättelserna om Jesus; hans liv, död och uppståndelse förblir levande.

Varför just söndagar?
Det finns två anledningar till att vi firar gudstjänst varje söndag. För det första räknas söndagen som den första dagen i kyrkans historia. Då skapade Gud jorden och mörkret omvandlades till ljus. För det andra är söndagen den dag då Jesus uppstod från de döda. På så sätt blir vi påminda om Jesus seger över död, ondska och mörker. Detta hopp får vi sedan bära med oss när vi tar oss an en ny vecka.

Hur går en gudstjänst till?
Det finns många olika slags gudstjänster i vår kyrka. Men de allra flesta gudstjänsterna har två gemensamma delar; bibelläsning och någon form av predikan. En predikan är en förklaring av en eller flera bibeltexter och vill hjälpa oss att fundera över och ge perspektiv på vad bibelns budskap har med oss och vårt liv att göra idag. En gudstjänst, oavsett form, innehåller också alltid psalmsång och bön.

Parallellt med vårt gemensamma kalenderår har vi ett kyrkoår som vi delar. Varje söndag och helgdag har en färg, ett namn, ett tema och även särskilda bibeltexter. Vi märker av kyrkoårets rörelse och flöde genom bland annat bibeltexterna som vi läser, psalmerna vi sjunger, i musiken som spelas och i färgerna på prästens kläder och på altaret längst fram i kyrkan. 

Vad är en mässa?
Om en gudstjänst firas med nattvard kallas den för ”Mässa”. Vi kan också använda ordet ”måltid” när vi pratar om nattvarden för det är i korta drag precis vad det är. Vi firar nattvarden i vår kyrka för att den symboliserar lärjungarnas sista måltid tillsammans med Jesus. Bibeln berättar att kvällen innan Jesus blev korsfäst samlade han sina lärjungar för en sista måltid tillsammans.

Där, för ca 2000 år sedan, fick lärjungarna del av Jesu kropp genom att äta bröd och dricka vin. Sedan gav Jesus oss i uppdrag att fortsätta fira nattvard tillsammans vilket vi gör än idag i vår kyrka. Därför brukar även nattvarden kallas för ”Sakrament” vilket är latin och betyder ”Helig handling”.

Mässor firas på söndagar, vardagar eller i anslutning till en särskild händelse så som dop, vigsel, begravning eller konfirmation.

Kyrkans tre största högtider:

Jul
Vi firar Jul i vår kyrka för att påminnas om när Gud kom till vår jord i mänsklig gestalt. Vi firar helt enkelt Jesu födelse och får år efter år förundras över och minnas det kärleksmirakel som sker där i natten, i Betlehem för ca 2000 år sedan.

Påsk
Under påsken minns vi Jesu död och firar hans uppståndelse. Dessa händelser får påminna oss om att Jesus har övervunnit mörkret med sitt ljus och att hoppets låga fortfarande brinner in i vår tid.

Pingst
Pingsten räknas i historien som kyrkans födelsedag. Det var dagen då den heliga Anden, Guds osynliga närvaro, gavs till lärjungarna och många människor döptes i Jesu namn. Denna högtid påminner oss människor än idag om att Gud är nära, lika nära som våra andetag, och att vi inte vandrar ensamma på livets väg. Gud finns framför oss, bakom oss, över oss och under oss. Gud bor i oss.