Få stöd genom samtal

Behöver du någon att prata med? Präster och diakoner kan vara medvandrare när du behöver stöd i livet och när du önskar själavård, förbön och andlig vägledning. Förutom på plats i kyrkan verkar vi ute i samhället där behovet av stöd finns: som på sjukhuset, hos polisen, i militären och i flyktingorganisationer.

Ibland är livet svårt, och då kan man behöva medmänniskor att tala med.

Om du känner dig ledsen, ensam eller orolig eller behöver någon att prata med av andra skäl, kan du höra av dig till oss. Med en präst eller diakon kan du prata om livets små och stora angelägenheter i det vi kallar för själavårdssamtal.

När vi förlorar någon som stod oss nära kan nya känslor och svåra tankar komma. Varje människas sorg är unik men ibland kan det vara en hjälp att dela sina tankar och erfarenheter med andra i en liknande situation. Vi har samtalsgrupper med olika inriktning för dig som sörjer. Det är en kravlös gemenskap där det finns plats för din sorg, dina känslor, funderingar och ord.

Stödjande samtal vid svåra situationer

Svenska kyrkan i Skövde har nära samarbete med samhällsinstitutioner av olika slag som sjukhus, polis, militär, högskola. Kyrkans präster och diakoner finns på plats och kan ge stöd i de många gånger svåra etiska och moraliska dilemman som kan uppstå.

Vi vill finnas där för de människor som behöver stöd i kris – vid olyckor, sjukdom, dödsfall, flykt eller andra traumatiska händelser. Men vi finns även här när du behöver stöd i vardagen, om du nyss har kommit hit, om du känner dig ensam eller behöver hjälp på andra sätt.

Svenska kyrkan i Skövde finns för dig!

Ring 0500-47 65 00 eller mejla till skovde.pastorat@svenskakyrkan.se så får du veta mer.

Välkommen att höra av dig!

Stöd ute i samhället
Svenska kyrkan i Skövde har nära samarbete med verksamheter som polis, militär, sjukhus och flyktingorganisationer. Vi vill finnas där för de människor som behöver stöd i kris – vid olyckor, sjukdom, dödsfall, flykt eller andra traumatiska händelser. Men vi finns även här för de som behöver stöd i vardagen, om man nyss har kommit hit, om man känner sig ensam eller behöver hjälp på andra sätt.

Kontaktpersoner:
Joachim Leijon, präst och polispräst
Ingrid Åberg, diakon
Katarina Lindgren, diakon, Sjukhuskyrkan Skas
Maria Fridh, präst Sjukhuskyrkan Skas
Mark Hudson, integrationssamordnare
Eva Kaiser, präst, Garnisonspräst
Tina Redin, diakon, Kyrkan på Högskolan

Ring 0500-47 65 00 så hjälper vi dig till rätt kontaktperson.

en skogsvy.

Vägen vidare

När någon som stod dig nära har dött påverkas ditt liv på olika plan. Nya känslor och svåra tankar kan komma. Varje människas sorg är unik men ibland kan det vara en hjälp att dela sina tankar och erfarenheter med andra som är i liknande situation.

Hjärta.

Stöd för barn och unga

När en mamma, pappa eller ett syskon dör blir livet annorlunda. Ingenting är sig likt. Man sörjer.

Information om Kyrka på Högskolan, Militär själavård och Sjukhuskyrkan

Kyrkan på Högskolan

Kyrkan på Högskolan i Skövde erbjuder samtal med präst och diakon. du är välkommen till oss för samtal oavsett tro, vem du än är och hur du än har det. Det kan handla om glädje och sorg, livsfrågor och tro, ensamhet och relationer eller det som är viktigt just för dig.

militärer på en stridsvagn.

Militär själavård

Att arbeta inom Försvarsmakten innebär att ibland ställas inför extremt svåra eller omskakande situationer, som kan få en att tappa fotfästet i tillvaron. Här kan vi på Svenska kyrkan lyssna och stödja eller hänvisa vidare till själavård inom andra religioner.

Sjukhuskyrkans symbol.

Sjukhuskyrkan-Skas

Andlig vård innebär att stödja och hjälpa, ge mod och hopp och att bistå vid omorientering inför nya faser i livet. Existentiella frågor handlar om människans grundläggande sätt att vara