Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del av kyrkan och välkomnas in i kyrkans gemenskap. Alla är lika välkomna att döpas och du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärtom – dopet är en gåva att ta emot.

Inbjudan till dopfest

Läs mer här

Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

ett barndop.
Foto: Ronny Hvass

Dopet är en fest …

  … där den som döps blir en del av kyrkan och välkomnas in i kyrkans gemenskap. Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje. ”Vi välkomnar dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan”. Med de orden välkomnas en ny medlem i Svenska kyrkan i samband med dopet.  Och alla är välkomna – barn, ungdom och vuxen! Det finns ingen åldersgräns för dop. Barndop den vanligaste formen, men många döps också som unga eller vuxna. Om barnet är tolv år, eller äldre, måste också barnet självt vilja bli döpt och det går bra att döpas i samband med konfirmationen. Läs mera om dopet på hemsidan: svenskakyrkan.se/skovde/dopsidan

 Svenska kyrkan i Skövde erbjuder möjlighet att förboka tider för dopgudstjänst i sex kyrkor, Norra Kyrketorp, S:t Johannes, S:t Lukas, S:ta Helena, Däldernas kapell och S:t Matteus kyrka. Du kan närhelst det passar dig leta och förboka dag, tid i någon av de ovan nämnda kyrkorna på dopsidan. Vill du hellre ringa så går det bra. För doptider i Häggums kyrka och Sjogerstads kyrka ring eller mejla någon av kontakpersonerna nedan.

I Kyrketorpsgården, Däldernas kapell, S:t Johannes kyrka, S:t Matteus kyrka och Norrmalms kyrka finns samlingslokal att låna gratis för ”dopkaffe”.

Dopsamtalet

Före dopet träffas präst och föräldrar antingen hemma hos er eller i kyrkan för ett dopsamtal. Då kommer prästen att berätta hur allting går till och ni får möjlighet att ställa frågor och komma med förslag på hur ni vill ha det. Dopet följer Svenska kyrkans ordning för dopgudstjänst.

Om ni vill ha med något därutöver, till exempel sång- eller diktläsning, ska ni ta upp det med prästen som har ansvar för utformningen av gudstjänsten. Till dopsamtalet är det bra om ni har bestämt hur ni vill ha det med faddrar.

Att välja faddrar

Ni kan i samband med dopet välja fadder till ert  barn. Ursprungligen skulle faddern avlägga trosbekännelsen och lova att svara för barnets kristna fostran. Faddrarna skulle också ta hand om barnet om föräldrarna dog. Idag har fadderskapet ingen juridisk funktion. När ni valt faddrar, är det bra om ni berättar för dem om just era förväntningar på dem. Ni kanske har helt olika tankar kring fadderskapet. Förhoppningsvis blir uppgiften att vara fadder grunden för en relation som blir till glädje för alla parter i många år. 
Som fadder kan du berätta för fadderbarnet om dopets betydelse och att Gud finns med i livet, oavsett vad som händer. Under dopet medverkar ofta faddern, till exempel genom att läsa en text, be en bön, tända dopljuset eller bära fram barnet. Fadder kan en eller flera vara, syskon, släktingar eller vänner. Det finns bara en regel för att kunna bli fadder: Du måste själv vara döpt i en kristen kyrka.  

Foto: Ronny Hvass

Det är lite mycket…

 Det behövs ingen checklista för att döpa ett barn. Det enda ni behöver göra är att bära fram ert barn i kyrkan, säga barnets namn och bekräfta att ni vill döpa ert barn.

 Man måste inte…

 …läsa i kyrkan

…bjuda på mat

…köpa fina presenter

…ordna sångsolist

…skriva inbjudningar

…köpa nya kläder

 Allt det kan ni göra om ni vill, men ni måste inte för att det skall bli ett fint dop. Det kan vara skönt att tänka så…

 …när ni just fått barn!

Dopdroppe

Alla barn som döps i Svenska kyrkan i Skövde kommer att få en dopdroppe som gåva. Droppen hängs upp i någon av kyrkorna beroende på var barnet bor. Så småningom blir er familj inbjuden till en familjegudstjänst för att ta emot droppen.  

 ”Dopdroppen från Betlehem är handgjord av glassplitter som människor samlat ihop. Dropparna påminner om vår söndrade tillvaro, anledningen till att Gud lät sig födas in i vår värld.  Gud samlar ihop det som ser ut att vara trasigt och hopplöst, och formar till ett helt och vackert konstverk. 

Det var i just Betlehem som Jesus föddes för 2000 år sen, och det ger folket styrka och mod att fortsätta hoppas på fred, rättvisa och försoning. ”

Foto: Ronny Hvass

lyssna på psalmförslag till ert dop

Prata med oss om dopet

Annika Borgström

Annika Borgström

Svenska kyrkan i Skövde

Kyrkobokföringsassistent, Bokar dop, vigsel och begravning

Annelie Thiberg

Annelie Thiberg

Svenska kyrkan i Skövde

Församlingsvärd, Bokar dop, vigsel och begravning

Lotta Segell

Svenska kyrkan i Skövde

Kyrkobokföringsassistent, Bokar dop, vigsel och begravning

Frågor om dopets betydelse

Lena Ehrngren

Lena Ehrngren

Svenska kyrkan i Skövde

Präst, Enhetschef Gudstjänst och Musik

Mer om Lena Ehrngren

Enhetschef Gudstjänst och Musik.

Läs mera om dop på svenska kyrkans hemsida

Foto: Ronny Hvass