Foto: Anders Litborn

S:ta Birgittas kapell & krematorium

S:ta Birgittas kapell 

I S:ta Birgittas kapell sker majoriteten av begravningsgudstjänsterna. Den kände arkitekten och professorn Erik Gunnar Asplund påbörjade skissandet av ett begravningskapell år 1937. Han avled 1940 och kollegan och arkitekten Sven Ivar Lind fick ta vid och färdigställa bygghandlingarna.

På grund av kriget och de inskränkningar som gjordes i fråga om byggnader för kyrkliga ändamål fick projektet skjutas på framtiden. Först 1962 den 13 maj stod byggnaden klar och invigdes. Kapellet är uppfört av kalksten med ett brant, valmat skiffertak. Under årets lopp har kapellet genomgått åtskilliga om- och tillbyggnader.

Gud bär levande och döda. Läs om begravningsgudstjänst

Kontakt:
Ann-Marie Karlsson, krematorieföreståndare
0500-47 65 84

Anders Bråthen, krematorievaktmästare.
0500-47 65 50

Marie Jansson, krematorievaktmästare.
0500-47 65 28

GPS-adress: S:ta Birgittas väg 3. Postadress: Gamla Kungsvägen 50, 541 32 Skövde

Bårtäcke S:ta Birgittas kapell

På bilden är kistan klädd med bårtäcke och bård. Foto: Ronny Hvass

Bårtäcke kan användas vid begravningsgudstjänst med efterföljande kremation eller jordbegravning. Vid jordbegravning tas täcket av innan kistan förs ut till graven. 

Sedan 1993 används bårtäcke vid begravningsgudstjänst i S:ta Birgittas kapell och 2017 inköptes bårtäcket som ses på bild ovan.

Det finns tre alternativ att välja på när bårtäcke kan användas: 

  • kistan kläs med bårtäcke och bård

  • kistan kläs med enbart bårtäcke

  • enbart bård läggs på kistan

Inga blomsterdekorationer får användas på bårtäcket eller bårtäckesbården. 

Inspiration till bårtäcke

Inspirationen till bårtäcket är hämtad från väggarna i kapellet med stenarna i olika nyanser. Båda sidor går att använda som rätsida. På ena sidan ser man stenarna lite tydligare och på andra sidan är de lite mera diffusa.

En människas liv kan ses som ett bygge där de olika stenarna får representera de olika delarna i livet. Ibland klarare, ibland dovare, ibland ljusare, ibland mörkare och ibland glimmar det till av lycka. Alla delar behövs för att det ska bli en helhet. Stenarna kan också ses som olika personer. Vi är inte enstaka individer utslängda utan vi hör alla ihop med andra människor runt omkring oss. Bårtäcket är vävt i ullgarn, silke och guldfärgad metallsytråd.

På håll ser man endast ull och silke men går man nära ser man att det glimmar till som av guld. Så är det med oss människor också, vi ser en sak på håll men kommer vi nära ser vi det värdefulla i varje människa. I Bibeln talas det om Levande stenar "Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus" 1 Petr 2:5. Till bården kommer inspirationen främst från Alf Munthes vackra gobeläng "Ljus av ljus". Båda sidor går att ha som rätsida. Ena sidan är vit med rött mönster och andra sidan är röd med vitt mönster. Bården har olika motiv i de båda ändrna så att det finns fyra varianter att välja mellan. I ena änden finns en ros och i andra änden finns en form som är hämtad från gobelängens ovankant.

Den liknar både ett hjärta och en blomma. Båda dessa former symboliserar det viktigaste både i liv och död: Kärleken

Karin Hedberg, Atelje Westragothia

 

Krematorium, finns belägen på S:ta Birgittas kyrkogård. Foto: Ulrika Wejshag