Gravplatser och skötsel

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder hjälp med gravskötsel och övriga tjänster. Nedan kan du läsa, lyssna och ladda ned dokument som rör gravsättning, gravskötsel samt prislistor.

Information begravning och gravsättning. Prislista över gravskötsel 2023. Du kan även lyssna på dokumenten.

Här kan du läsa och ladda ner information om gravskötsel och prislista 2022. 

Sök gravsatta på Svenska gravar

svenskagravar ger allmänhet och andra intressenter kostnadsfri tillgång till att söka information om gravar och gravsatta på ett stort antal kyrkogårdar runt om i landet.

Förutom sökfunktionen finns det också möjlighet att se en kartbild i de fall då sådan finns på den aktuella kyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningarna runt om i landet kan ansluta sig till tjänsten och vår förhoppning är naturligtvis att den skall användas i så stor utsträckning att alla vill vara med och bidra med material från gravböckerna. Här kan du söka efter gravplatser

Begravningsombud

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

Begravningsombud Skövde
Håkan Elwér tel. 0500-48 93 44 | 070-541 45 84