Begravningsgudstjänst

När en människa som varit en del av vårt liv dör, behöver vi former för att ta avsked. Begravningsgudstjänsten ger en ram för våra känslor och innesluter det som är svårt och obegripligt i Guds omsorg. Tillsammans minns vi livet med dess ljus och mörker, tackar Gud för den vi saknar och lämnar honom eller henne i Guds händer. 

En gudstjänst för avsked, tröst och hopp

Begravningsgudstjänsten följer Svenska kyrkans ordning med psalmer, bibeltexter, böner och överlåtelse. Om ni vill ha med något mer, t.ex. solosång eller musik, tar ni upp det med prästen som tillsammans med vår musiker ansvarar för utformningen av gudstjänsten. 

Om den avlidne inte tillhörde Svenska kyrkan är vår grundhållning att begravningen inte sker i kyrkans ordning. Undantag görs om kyrkoherden i samtal med anhöriga kommer överens om det. I sådana fall får man själv stå för kostnaden men det gäller inte för den som tillhör Svenska kyrkan. 

Det går bra att vända sig direkt till oss för bokning av begravnings-gudstjänst men de flesta väljer att ta hjälp av en begravningsbyrå.

Anders Litborn, begravningsvaktmästare S:ta Birgittas kapell.
Emma Karlsson

Emma Karlsson

Svenska kyrkan i Skövde

Kyrkobokföringsassistent, Bokar dop, vigsel och begravning

Annika Borgström

Annika Borgström

Svenska kyrkan i Skövde

Kyrkobokföringsassistent, Bokar dop, vigsel och begravning