en frälsarkrans.
Foto: IKON

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning handlar om att reflektera över och utforska kristen tro och liv. Svenska kyrkan i Skövde ger dig möjlighet att öppet och frimodigt få utforska kristen tro och liv tillsammans med andra. Genom samtalsgrupper, bibelstudier, föreläsningar, meditation med mera. 

Fördjupa din tro

”Människan kommer ibland in i ett mörker som i förstone ter sig outhärdligt. Men för den som har ögon att se med, sipprar det ner i dessa tunnlar ett överväldigande ljus, ett skimmer från en annan verklighet”. Owe Wikström, ur Det bländande mörkret.

Alla kan hitta sin väg till Gud. Men man behöver ofta hjälp på vägen. Till detta kan en präst eller en diakon bli en medvandrare, som stödjer din vandring med Gud.

Medvandrarens främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro. Samtalet börjar som alla andra samtal, där du själv befinner dig. Välkommen att dela tankar kring tro och liv!

Samtal med präst och diakon
Sök gärna en präst eller diakon när du behöver själavård, förbön och andlig vägledning. Ibland kan ett själavårdande samtal leda till bikt. 

Bikt
Bikten är ett samtal där man tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det man vill be om förlåtelse för. Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Mera information om bikt, kontakta:
Lena Ehrngren, präst 0500-47 65 62 lena.ehrngren@svenskakyrkan.se

Aktuella pågående händelser:
Blott en dag-en psalm i sänder
Meditation

Samtal om psalmer

Det sägs att psalmboken oftare än Bibeln har funnits i hem i Sverige. Psalmers texter och melodier är omtyckta av många och ger uttryck för tro och liv. Nu ges chansen att närma sig några psalmer och psalmförfattare i samtal tillsammans med andra. 

Pilgrim - vandra tillsammans

Pilgrimsvandra tillsammans med Svenska kyrkan i Skövde. Att pilgrimsvandra är att ge vägen en chans, det finns inget annat mål än vägen i sig, och att få dela sin vandring tillsammans med andra och Gud.

en penna.

Bloggar

Johan Söderberg skriver "Tankar inför helgen" på bloggen Kyrka på nya vägar och Rolf Heikkinen skriver om det svenskfinska församlingsarbetet i bloggen "Jag skriver min egen bok".