Sköns Begravningsplats
Foto: Catarina Andersson

Begravning

Var kan begravningen äga rum?
Begravningsceremonin kan hållas i Sköns kyrka eller Birgittakyrkan. Vid Sköns begravningsplats erbjuds Gamla kapellet eller Ljusets kapell. Vid Bydalens begravningsplats i Bydalens gravkapell. För borgerliga begravningar är enbart kapellen tillgängliga.

Gravvård
Kyrkogården är våra avlidnas vilorum vilket är viktigt för dig som har en gravrätt där. Gravvården bör passa in i begravningsplatsens stämningsfulla helhetsbild.

Gravvårdens värde ligger inte i om den är mer eller mindre påkostad utan i en samverkan med omgivningen, gravstenens konstnärliga innehåll och smakfull plantering.

Innan ni väljer och köper gravvård så kan ni vända er till kyrkogårdsförvaltningen, så att de säkerhetsmässiga kraven på gravvården är uppfyllda. Kyrkogårdsförvaltningen hjälper gärna till med information och rådgivning. 060-52 67 40.
 
Gravrätt och gravbrev
När man vill ha en ny grav måste gravrättigheterna bäras av någon och det är oftast den avlidnes närmaste anhörig. Man kan också dela upp gravrätten på flera anhöriga för att säkerställa skötsel och ansvar.

Det är innehavaren som bestämmer vem som får ligga där och vilken skötsel graven ska ha. Det är också ett ansvar för att vårda graven väl och reglerna för detta finns i gravbrevet. När innehavaren avlider kan gravrätten ärvas enligt gängse regler, om det är flera gravrättsinnehavare fördelas ansvaret mellan dem.

Det är viktigt att kyrkogårdsförvaltningen underrättas om förändring, så att nya gravrättsinnehavare kan utses och registreras.

Kostnader
Hur mycket en begravning kostar beror på var den ska äga rum och på hur omfattande du vill att arrangemanget ska vara. Kostnader för lokal, gravplats, kremering och gravsättning ingår i den begravningsavgift som alla svenska medborgare betalar via skattsedeln. Vid kyrklig begravning ingår präst och musiker då man är medlem i svenska kyrkan.
 
Kyrkogårdsförvaltningen
Telefontider/ expeditionstider måndag-fredag
08.00-11.00 13.00-15.30
Telefonnr: 060-52 67 40
Krematoriet: 060-52 67 44
Besöksadress: Malandsvägen 47, 863 32 Sundbruk
Postadress: Box 71  863 23 Sundsbruk
skons.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se