En konfirmand har ett halsband med ett kors runt halsen.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

NPF-konfa

Nyhet Publicerad

Se hit, du som har en NPF-diagnos och vill ha en mindre grupp.

Konfirmation är för alla - oavsett behov! För dig som har en NPF-diagnos och har ett behov av att få vara i en mindre grupp så har vi en grupp för dig. Gruppen finns för dig som behöver vara i en liten grupp med lugnt tempo och där vi anpassar oss efter var och ens särskilda behov.

Nästa planerade start är hösten 2022.